Luc Wittebol

“I never think about Wabi Sabi // わびさびについて考えることはない”

 

De gevolgen van de tsunami die in 2011 in Japan zowel fysieke als mentale schade aandeed, zijn nog steeds aanwezig in de noord-oostelijke regio, genaamd Tōhoku. De getroffen dorpen en steden zijn niet alleen bezig met de wederopbouw, maar ook met de bouw van preventieve fortificaties langs het water. De tot 12-meter hoge betonnen muren moeten de inwoners beschermen tegen toekomstige natuurrampen. Echter vormen de bouwwerken niet alleen een bescherming, maar ook een scheiding tussen mens en natuur.

De Japanse cultuur staat bekend om haar harmonieuze relatie met natuur. Dit aspect is terug te vinden in de traditioneel Japanse esthetiek ‘Wabi Sabi’. Een term die moeilijk te definiëren is vanwege de taal- en cultuurbarrière tussen het oosten en het westen. Veel westerse interpretaties gaan over de “schoonheid van imperfectie” en de “acceptie van vergankelijkheid”, waarbij de relatie tussen mens en natuur binnen deze denkwijze vaak achterwege wordt gelaten.

Luc Wittebol onderzoekt de keuzes die voortkomen uit angst en een veranderende, mogelijk verwesterende Japanse cultuur. Een verschuiving in gedachtengang die heeft geleid tot een controversiële ingreep op de natuur.

 

Luc Wittebol

 

lucaswittebol@gmail.com
lucwittebol.nl

 

 

“I never think about Wabi Sabi // わびさびについて考えることはない”

 

The consequences of the 2011 tsunami in Japan caused not only physical damage, but also had an effect on the psyche of the people living in the north-eastern area of Tōhoku. In addition to rebuilding their homes, the Japanese people are taking preventive measures by fortifying their towns. Walls made of concrete and rise up to 12 meters high are supposed to protect the inhabitants against future natural disasters. Even if that means separating them from nature.

Japanese culture is known for its harmonious relationship with nature. This aspect can found in the traditional Japanese aesthetic called ‘Wabi Sabi’. Due to language- and culture barriers between
the east and west, this term is rather hard to define. Western interpretations will include “the beauty of imperfection” and “accepting transience”, though usually leave out the relationship between man and nature.

Luc Wittebol investigates the choices as a result of fear and the changing, possibly westernising Japanese culture. A shift in mindset that led to a controversial intervention on nature.

 

Luc Wittebol

 

lucaswittebol@gmail.com
lucwittebol.nl